STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Vognmænd: Fortegnelse over vognmænd

Fortegnelse over vognmænd, hvorom notice

Magistratens 1. afdeling 1861 j.nr. 7

Fortsat fra Mag 1 afd 1860 j.nr. 9
Fortsætter som Mag 1 afd 1862 j.nr. 19

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)