STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgerskab: Fortegnelse over dem som have vundet borgerskab som grosserer

Fortegnelse over dem, der have have vundet borgerskab som grosserer

Magistratens 1. afdeling 1859 j.nr. 1078

Fortsætter som Mag 1 afd 1860 j.nr. 5

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)