STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Synsforretninger til afhjelmning

Synsforretninger til afhjelmning

Magistratens 1. afdeling 1862 j.nr. 15
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1861 j.nr. 3
Fortsætter som Mag 1 afd 1863 j.nr. 261

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)