STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Indfødsret: Ansøgninger om indfødsret

Andragender om indfødsret

Magistratens 1. afdeling 1878 j.nr. 301

Fortsætter som Mag 1 afd 1879 j.nr. 831

Sager
1878 301-450

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)