STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Hjemstedsbeviser: Andragender om hjemstedsbevis

Begæring om hjemstedsbeviser

Magistratens 1. afdeling 1875 j.nr. 11

Fortsat fra Mag 1 afd 1874 j.nr. 26

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)