STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Herbergerbevilling: Andragender om herbergerbevilling

Herbergererbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1879 j.nr. 340

Fortsat fra Mag 1 afd 1878 j.nr. 279
Fortsætter som Mag 1 afd 1880 j.nr. 190

Sager
1879 326-450

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)