STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Justitsministeriet: Meddelelser, dokumenter o.a. fra justitsministeriet

Meddelelser og fremsendte dokumenter m.v. fra justitsmin. til private

Magistratens 1. afdeling 1886 j.nr. 18

Fortsat fra Mag 1 afd 1885 j.nr. 20
Fortsætter som Mag 1 afd 1887 j.nr. 106

Sager
1886 11-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)