STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatregnskaber (fra Bogholderiet)

Legatregnskaber

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 32

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 1000

Sager
1881 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)