STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Højskoleunderstøttelser

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 97

Fortsat fra Mag 1 afd 1880-1938 j.nr. 100

Sager
1881 76-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)