STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Hjemstedsbeviser: Andragender om hjemstedsbevis

Begæring om hjemstedsbeviser

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 10

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 428
Fortsætter som Mag 1 afd 1882-1898 j.nr. 10

Sager
1881 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)