STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Vurderingsforretninger: Regninger for afskrift af vurderingsforretninger

Regninger for afskrivning af vurderingsforr.

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 170

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 160
Fortsætter som Mag 1 afd 1881 j.nr. 157

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)