STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Højskoleunderstøttelser

Understøttelser til folkehøjskoleelever

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 100

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 100

Sager
1880 51-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)