STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bestemmelser: Samling af bestemmelser vedr. Københavns kommune

Samling af bestemmelser vedr. Københavns kommune

Magistratens 1. afdeling 1938 j.nr. 1010
Materiale fra 1937-38

Fortsat fra Mag 1 afd 1937 j.nr. 118

Sager
1938 1010 I
1938 1010 II
1938 1010 III

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)