STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Normering

Normeringsforslag

Magistratens 1. afdeling 1936 j.nr. 1002

Fortsat fra Mag 1 afd 1935 j.nr. 1049
Fortsætter som Mag 1 afd 1937 j.nr. 1137

Sager
1936 951-1025

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)