STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bilag 22 I (Budget)

Bilag 22 I

Magistratens 1. afdeling 1934 j.nr. 1842
Genparter 1935/36

Fortsat fra Mag 1 afd 1933 j.nr. 1433
Fortsætter som Mag 1 afd 1935 j.nr. 1717

Sager
1934 1826-ud

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)