STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Arbejdsplanen

Arbejdsplan

Magistratens 1. afdeling 1934 j.nr. 993
Bilag til budget 1935/36

Fortsat fra Mag 1 afd 1933 j.nr. 905

Sager
1934 951-1025

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)