STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Kirkelønninger

Kirkelønninger

Magistratens 1. afdeling 1922 j.nr. 406

Fortsat fra Mag 1 afd 1921 j.nr. 333
Fortsætter som Mag 1 afd 1923 j.nr. 437

Sager
1922 326-425

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)