STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Fastsættelse af brændevinsafgift

fastsættelse af brændevinsafgift

Magistratens 1. afdeling 1918 j.nr. 1233

Fortsat fra Mag 1 afd 1917 j.nr. 342

Sager
1918 1201-1250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)