STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bestemmelser: Samling af bestemmelser vedr. Københavns kommune

Samling af bestemmelser vedr. Københavns kommune

Magistratens 1. afdeling 1905 j.nr. 672

Fortsat fra Mag 1 afd 1904 j.nr. 204

Sager
1905 651-750

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)