STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Valglister: Afskrifter af valglister fra nabokommuner

Afskrifter af valglister fra nabokommuner 1905/06

Magistratens 1. afdeling 1905 j.nr. 237

Fortsat fra Mag 1 afd 1904 j.nr. 253
Fortsætter som Mag 1 afd 1906 j.nr. 214

Sager
1905 226-325

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)