STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Centralarbejdsanvisningskontoret

Centralarbejdsanvisningskontoret: Kontroludgifter

Magistratens 1. afdeling 1935 j.nr. 881
Materiale fra 1919

Fortsat fra Mag 1 afd 1934 j.nr. 1253

Sager
1935 826-900

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)