STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Rådhusforvalteren (skrivelser fra Rådhusforvalteren ang. ordenen på rådhuset og i kontorerne)

Raadhusforvalteren

Magistratens 5. afdeling 1918-1938 j.nr. 47

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 64

Sager
1920, 1929-1938

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)