STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgerrepræsentantvalg

Borgerrepræsentantvalg

Magistratens 1. afdeling 1908 j.nr. 80

Fortsat fra Mag 1 afd 1907 j.nr. 88
Fortsætter som Mag 1 afd 1909 j.nr. 40

Sager
1908 51-99

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)