STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Damhussø: Rør, flæg samt græsafgrøden i nordlige Damhussø

Rør, flæg samt græsafgrøden i nordlige del af Damhussøen

Magistratens 5. afdeling 1918-1938 j.nr. 20
1923-38: græsafgrøden i Damhussøen

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 108

Sager
1931 1-28

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)