STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Rekvisitioner hos raadhusforvalteren af større inventargenstande

Rekvisitioner hos raadhusforvalteren af større inventargenstande

Magistratens 5. afdeling 1918-1925 j.nr. 48

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 101

Sager
1924-1925

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)