STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Gasværker: Prøvning af private gasværker (Acetylén, Dowson, Sugegasværker)

Prøvning af private gasværker (Acetylén, Dowson, Sugegasværker)

Magistratens 5. afdeling 1918-1938 j.nr. 19

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 19

Sager
1918-1922, 1925-1938

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)