STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgerrepræsentantvalg

Borgerrepræsentantvalg

Magistratens 1. afdeling 1898 j.nr. 262

Fortsat fra Mag 1 afd 1897 j.nr. 316
Fortsætter som Mag 1 afd 1899 j.nr. 382

Sager
1898 251-300

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)