STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Overlevelsesrenter og indeholdte beløb (ved Belysningsvæsenet / Magistratens 5. afdelings sekretariat)

Overlevelsesrenter og indeholdte beløb / Overlevelsesrenter i mag. 5. afd. sekr.

Magistratens 5. afdeling 1918-1929 j.nr. 55
Overlevelsesrenter og indeholdte beløb 1918-22 / Overlevelsesrenter i mag. 5. afd. sekr. 1923-29

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 74

Sager
1918-19, 1921, 1926

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)