STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Oprensning af Lersørenden, Rødovregrøften/vandværkets aaløb

Oprensning af vandværkets aaløb

Magistratens 5. afdeling 1918-1938 j.nr. 63

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 63

Sager
1921, 1925

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)