STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Elektriske ledninger: Kvartalsvise indberetninger ang. nye elektriske ledninger samt indlægning af ledninger mod afdragsvis betaling

Kvartalsvise indberetninger ang. forbrugt beløb til elektriske ledninger

Magistratens 5. afdeling 1918-1938 j.nr. 3

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 3

Sager
1920-1922, 1925, 1927-1928, 1930-1933

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)