STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Skolen ved Sundet

Skolen på Backesvej (=Skolen ved Sundet)

Magistratens 1. afdeling 1937 j.nr. 748

Fortsat fra Mag 1 afd 1936 j.nr. 1653

Sager
1937 726-755

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)