STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Valglister: Afskrifter af valglister fra nabokommuner

Afskrifter af valglister fra nabosogne

Magistratens 1. afdeling 1912 j.nr. 340

Fortsat fra Mag 1 afd 1911 j.nr. 258

Sager
1912 326-375

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)