STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Kirkeligning

Kirkeligning

Magistratens 1. afdeling 1908 j.nr. 204

Fortsat fra Mag 1 afd 1907 j.nr. 461
Fortsætter som Mag 1 afd 1909 j.nr. 618

Sager
1908 201-300

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)