STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Bilag 22 I (Budget)

Bilag 22 (Budget)

Magistratens 1. afdeling 1936 j.nr. 1560

Fortsat fra Mag 1 afd 1935 j.nr. 1717
Fortsætter som Mag 1 afd 1937 j.nr. 1753

Sager
1936 1560-1566

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)