STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Gasværksarbejdere: Erstatning til tilskadekomne gasværksarbejdere

Erstatning til tilskadekomne gasværksarbejdere

Magistratens 5. afdeling 1918-1919 j.nr. 16

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 16

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)