STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Gas- og elektricitetspriser: Andragender om dispensation fra forhøjede gas- og elektricitetspriser

Dispensation fra Mag's bestemmelser af 29/9 1917 om forhøjet pris på gas- og elektricitet

Magistratens 5. afdeling 1918-1921 j.nr. 71

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1917 j.nr. 114

Sager
1918-1921

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)