STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Konkursanmeldelser

Magistratens 1. afdeling 1898 j.nr. 27

Fortsat fra Mag 1 afd 1897 j.nr. 37
Fortsætter som Mag 1 afd 1899 j.nr. 25

Sager
1898 25-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)