STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Konkursanmeldelser

Magistratens 1. afdeling 1895-1896 j.nr. 36

Fortsat fra Mag 1 afd 1894 j.nr. 1395

Sager
1895-1896

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)