STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Næringsbrug: Sager ang. ulovligt næringsbrug

Sager om ulovligt næringsbrug

Magistratens 1. afdeling 1882-1898 j.nr. 7

Fortsat fra Mag 1 afd 1881 j.nr. 258

Sager
1882-1898

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)