STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Valgvæsen: Regninger vedr. valgvæsenet (valglisterne)

Regninger vedr. valgvæsenet i alm.

Magistratens 1. afdeling 1900-1901 j.nr. 26

Fortsat fra Mag 1 afd 1899 j.nr. 22

Sager
1900-1901

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)