STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Konkursanmeldelser / Fortegnelse over Fallenter

Meddelelser om konkurser

Magistratens 1. afdeling 1900-1901 j.nr. 29

Fortsat fra Mag 1 afd 1899 j.nr. 25

Sager
1900-1901

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)