STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Formænd og oldermænd: Meddelelser om valg af formænd, oldermænd m.v.

Medd. om valg af formænd(, oldermænd m.v.)

Magistratens 1. afdeling 1900-1924 j.nr. 11

Fortsat fra Mag 1 afd 1899 j.nr. 14

Sager
1900-1912, 1914-1915, 1917-1921

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)