STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Helligånds kirke (Helligåndskirken)

Helligaands Kirke

Magistratens 1. afdeling 1928-1938 j.nr. 53

Fortsat fra Mag 1 afd 1927 j.nr. 60

Sager
1930-1938

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)