STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Beværterbevillinger: Forespørgsler fra Magistratens 3 afdeling vedr. deponerede beværterbevillinger k.k.

Foresp. fra 3 afd. vedr. deponerede beværterb.k.k.

Magistratens 1. afdeling 1911 j.nr. 18


Sager
1911 16.76-19

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)