STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgerlige rettigheder: Udskrifter fra retterne om fortabelse af de borgerlige rettigheder

Domsudskrifter ang. fortabelse af borgerlige rettigheder

Magistratens 1. afdeling 1937-1938 j.nr. 36

Fortsat fra Mag 1 afd 1936 j.nr. 71

Sager
1937-1938

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)