STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Biblioteker: Anvisninger til Folkebibliotekerne

Anvisninger vedr. Folkebibliotekerne

Magistratens 1. afdeling 1886-1898 j.nr. 12

Fortsat fra Mag 1 afd 1885 j.nr. 865

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)