STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Arbejdsanvisningskontor: Anvisninger til Arbejdsanvisningskontoret

Anvisninger til Arbejdsanvisningskontoret

Magistratens 1. afdeling 1903-1906 j.nr. 24

Fortsat fra Mag 1 afd 1902 j.nr. 23

Sager
1903-1905

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)