STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Prøvehandel: Dispensation fra reglerne om prøvehandel

Andragender om tilladelse til fortsættelse af virksomhed med prøvehandel efter den nye Næringslovs ikrafttræden

Magistratens 1. afdeling 1932 j.nr. 47

Fortsætter som Mag 1 afd 1933-1935 j.nr. 47

Sager
1932 45.11-47.20
1932 47.40-47.90
1932 47.91-47.140
1932 47.141-47.256
1932 47.257
1932 47.258-49

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)