STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Borgerskab for udlændinge

Andragender om borgerskab uden hjemstedsbeviser

Magistratens 1. afdeling 1896-1898 j.nr. 22

Fortsat fra Mag 1 afd 1895 j.nr. 32

Sager
1896-1898

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)