STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Understøttelse: Andragender om understøttelser af kommunens midler

Andr. om understøttelser af komm. midler

Magistratens 1. afdeling 1908-1917 j.nr. 36

Fortsat fra Mag 1 afd 1907 j.nr. 38

Sager
1908-1917

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)